Resolució de concessió de les ajudes de matrícula per a l’escola d’estiu La Nau dels Xiquets i de les Xiquetes 2017.

Resolució de 5 de juny de 2017, de la vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística de la Universitat de València, per la qual es publica la concessió de les ajudes per a matrícula en l’escola d’estiu La Nau dels Xiquets i de les Xiquetes.
Resolució