ACREDITACIONS PER A LA RECOLLIDA DELS XIQUETS I XIQUETES

Les acreditacions per a la recollida dels xiquets i les xiquetes es facilitaran:

1. En els horaris d’atenció personalitzada per part dels monitors als pares i mares. Dijous 29 de juny, entre les 10 i les 12 hores, en les aules de coordinació de cada campus:

 

  • Campus dels Tarongers:  Aulari Oest, aula B.08
  • Campus de Blasco Ibáñez: Facultat de Psicologia, aula A1
  • Campus de Burjassot: Laboratori 3, Annex prefabricats

 

2. El dia 30 de juny, de 9 a 14 hores en les oficines del Sedi de cada campus

3. El mateix dia 3 de juliol en cadascuna de les seus de la Nau dels Xiquets.

 

Recordeu que només poden recollir els xiquets i les xiquetes:

  • Les persones indicades en el formulari de matrícula on-line, presentant el DNI
  • Les persones indicades en la fitxa mèdica lliurada al SeDI, presentant el DNI
  • Les persones autoritzades puntualment mitjançant els impresos prevists a tal efecte. Aquestes autoritzacions puntuals només tenen validesa per al dia o període indicat, i hauran de ser lliurades a la coordinació de l’escola per alguna de les persones incloses en el formulari de matrícula o en la fitxa mèdica.
  • Qualsevol persona que mostre l’acreditació de recollida amb el nom i els cognoms del xiquet que aporten l’acreditació.